Δ Ι Ε Υ Θ Υ Ν Σ Η   Δ Ι Ο Ι Κ Η Τ Ι Κ Ο Υ

         

   
            

                                   ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ

 

 
 

 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

 

    ΕΓΓΡΑΦΑ

   
 
2017
3814/02-08-2017
 
29170/17 - 17/07/2017
 
29169/17 - 17/07/2017
 
28644/17/B14 - 13/07/2017
 
28525/17/B14 - 13/07/2017
 
27578/17/B14 - 10/07/2017
 
25702/17/B14 28-06-2017
 
69497/Γ1
 
ΔΙΔΑΔ/Φ. 35.47/2299 /12132
 
ΔΙΔΑΔ/Φ.35.47/2300/οικ.13912
 
70251/Ζ2
 
ΔΙΠΑΑΔ/Φ.4/ 159/12069
 
ΔΙΠΑΑΔ/Φ.4/161/11511
 
ΔΙΠΑΑΔ/ΕΠ/Φ.4/159/11546
 
Ανακοίνωση Διεύθυνσης Διοικητικού 28-03-2017
 
2016
Απόφαση Συγκλήτου 7η 20-12-2016
 
3245/28-11-2016
 
153711/31-10-2016
 
321η Πράξη Πρύτανη/12-10-2016
 
Φ.6270/8/ΑΣ378/3-3-2016
 
Φ.6270/8/ΑΣ378/3-3-2016
 
Π19ΓΕΝ-10156/2-3-2016
 
2015
Π15-52713/7-12-2015
 
180157/Ζ2/10-11-2015
 
153399/Ζ2/30-9-2015
 
31179/25-02-2015
 
28037/Z2/19-02-2015
 
28031/Z2/19-02-2015
 
65η/2015
 
18163/Ζ2/03-02-2015
 
SEBA 101/13-1-2015
 
146/12-1-2015
 
2014
191250/22/25-11-2014
 
ΔΙΔΑΔ/Φ.35.40/2049/οικ.27425/31/10/2014
 
171156/Β2/22-10-2014
 
168365/Β2/17-10-2014
 
165862/Β2/14-10-2014
 
165861/Β2/14-10-2014
 
165858/Β2/14-10-2014
 
165251/Β2/13-10-2014
 
165247/Β2/13-10-2014
 
165242/Β2/13-10-2014
 
162211/Β2/08-10-2014
 
160087/Β2/06-10-2014
 
160086/Β2/06-10-2014
 
158074/Β2/02-10-2014
 
151175/Β3/23-09-2014
 
152581/Β2/24-09-2014
 
143304/Β2/10-09-2014
έγγραφο του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, με συνημμένo σ’ αυτό, τo με αριθμ. πρωτ. ΔΙΕΚ/ΤΜ.Α/Φ.3/53/20825/9-9-2014 έγγραφο του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, με θέμα: «Ανακοίνωση για την πλήρωση θέσης Εθνικού Εμπειρογνώμονα στον Ευρωπαϊκό Οργανισμό για τη Λειτουργική Διαχείριση Συστημάτων Τεχνολογιών Πληροφορικής Ευρείας Κλίμακας στο Χώρο Ελευθερίας, Ασφάλειας και Δικαιοσύνης (eu-LISA), με απόσπαση».
 
143303/Β2/10-09-2014
έγγραφο του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, με συνημμένα σ’ αυτό, τα με αριθμ. πρωτ. α) ΔΙΕΚ/ΤΜ.Α/Φ.4/2/20918/9-9-2014 έγγραφο του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, με θέμα: «Ανακοίνωση Προκήρυξης θέσης υπαλλήλου με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου (Contract Staff) στον Ευρωπαϊκό Οργανισμό για τη Λειτουργική Διαχείριση Συστημάτων Τεχνολογιών Πληροφορικής Ευρείας Κλίμακας στο Χώρο Ελευθερίας, Ασφάλειας και Δικαιοσύνης (eu-LISA)», β) ΔΙΕΚ/ΤΜ.Α/Φ.4/4/20404/9-9-2014 (σχετ.: 20977)έγγραφο του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, με θέμα: «Ανακοίνωση Προκήρυξης θέσης προσωρινού υπαλλήλου στην Υπηρεσία Καταναλωτή, Υγείας και Τροφίμων (CHAFEA) της Ευρωπαϊκής Επιτροπής», και γ) ΔΙΕΚ/ΤΜ.Α/Φ.4/3/20979/9-9-2014 έγγραφο του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, με θέμα: «Ανακοίνωση Προκήρυξης θέσης Διευθυντή στη Διεύθυνση Μεταφορών, Τηλεπικοινωνιών και Ενέργειας της Γενικής Διεύθυνσης Περιβάλλοντος, Εκπαίδευσης, Μεταφορών και Ενέργειας της Γενικής Γραμματείας του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ενωσης».
 
139499/Β2/04-09-2014
 
144424/Β2/11-09-2014
 
132156/20-08-2014
 
127727/08-08-2014
 
123248/Β2/01-08-2014
 
122427/Β2/31-07-2014
 
113650/Β2/18-07-2014
 
107930/Β2/10-07-2014
 
106113/Β2/08-07-2014
 
106112/Β2/08-07-2014
 
102523/Β2/02-07-2014
 
100109/Β2/27-06-2014
 
100108/Β2/27-06-2014
 
92534/Β2/16-06-2014
 
89061/Β2/06-06-2014
 
81894/Β2/26-05-2014
 
2/6/2014
 
21/5/2014
 
21/5/2014
 
21/5/2014
 
21/5/2014
 
21/5/2014
 
15/4/2014
 
15/4/2014
 
2/4/2014
 
2/4/2014
 
2/4/2014
 
2/4/2014
 
2/4/2014
 
2/4/2014
 
2/4/2014
 
2/4/2014
 
10/3/2014
 
21/2/2014
 
21/2/2014
 
21/2/2014
12613/Β2/29-01-2014 έγγραφο του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, με συνημμένo σ’ αυτό, τo με αριθμ. πρωτ. ΔΙΕΚ/ΤΜ.Α/Φ.3/45/1580/27-1-2014 έγγραφο του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, με θέμα: «Ανακοίνωση για την πλήρωση θέσης Εθνικού Εμπειρογνώμονα στον Ευρωπαϊκό Οργανισμό για τη Λειτουργική Διαχείριση Συστημάτων Τεχνολογιών Πληροφορικής Ευρείας Κλίμακας στο Χώρο Ελευθερίας, Ασφάλειας και Δικαιοσύνης (eu-LISA)».
 
27/1/2014
 
27/1/2014
 
27/1/2014
 
20/1/2014
 
 
2013
 
18/12/2013
 
4/8/2013
 
23/7/2013
 
23/6/2013
 
23/5/2013
 
15/7/2013
 
27/6/2013
 
21/5/2013
 
24/4/2013
 
14/3/2013
 
7/3/2013
 
6/3/2013

 

 
4/3/2013

 

 
4/3/2013
 
4/3/2013 
 
4/3/2013
 
4/3/2013
18/2/2013
 
12/2/2013
 
12/2/2013
 
28/1/2013
 
18/1/2013
 
15/1/2013
 
15/1/2013
 
8/1/2013
 
8/1/2013
 
2012
21/12/2012
 
21/12/2012
 
21/12/2012
 
21/12/2012
 
19/11/2012
 
12/11/2012
 
12/11/2012
 
12/11/2012
 
12/11/2012
 
12/11/2012
 
12/11/2012
 
12/11/2012
 
12/11/2012
 
12/11/2012
 
5/10/2012
 
5/10/2012
 
5/10/2012
 
5/10/2012
 
20/9/2012
 
20/9/2012
 
20/9/2012
 
20/9/2012
 
20/9/2012
 
20/9/2012
 
20/9/2012
 
13/9/2012
 Φ.908/88900/Η/02-08-2012 έγγραφο του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού, με συνημμένo σ’ αυτό, τo με αριθμ. πρωτ. 18001/20-07-2012 έγγραφo του Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου Πατρών "Παναγία η Βοήθεια" της 6ης Υ.ΠΕ. Πελοποννήσου-Ιονίων Νήσων Ηπείρου και Δυτικής Ελλάδας, με θέμα: «Ανακοίνωση-Πρόσκληση ενδιαφέροντος σχετικά με μετατάξεις υπαλλήλων στο Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Πατρών "Παναγία η Βοήθεια"-ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ».  
 
13/9/2012
Φ.908/88897/Η/02-08-2012 έγγραφο του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού, με συνημμένα σ’ αυτό, τo με αριθμ. πρωτ. 18002/20-07-2012 έγγραφο του Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου Πατρών "Παναγία η Βοήθεια" της 6ης Υ.ΠΕ. Πελοποννήσου-Ιονίων Νήσων Ηπείρου και Δυτικής Ελλάδας, με θέμα: «Ανακοίνωση-Πρόσκληση ενδιαφέροντος σχετικά με μετατάξεις υπαλλήλων στο Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Πατρών "Παναγία η Βοήθεια"»-ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ.
 
13/9/2012
 
13/9/2012
 
13/9/2012
 
13/9/2012
 
13/9/2012
 
13/9/2012
Φ.908/95026/Η/21-08-2012 έγγραφο του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού, με συνημμένο σ’ αυτό, το με αριθμ. πρωτ. 17914/16-08-2012 έγγραφο των Γενικών Γραμματειών Ενημέρωσης & Επικοινωνίας και Μέσων Ενημέρωσης, με θέμα: «Τροποποίηση της υπ' αριθ. 4167/21-02-2012 Υπουργικής Απόφασης (ΦΕΚ 412/Β΄/22-02-2012) "Καθορισμός ημερήσιων και εβδομαδιαίων νομαρχιακών και τοπικών εφημερίδων που έχουν τη δυνατότητα καταχώρησης δημοσιεύσεων των φορέων του Δημοσίου", όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με την υπ' αριθ. 6698/19-03-2012 Υπουργική Απόφαση (ΦΕΚ 808/Β΄/19-03-2012) "Τροποποίηση της υπ' αριθ. 4167/21-07-2012 υπουργικής απόφασης (ΦΕΚ 412/Β΄/22-02-2012) Καθορισμός ημερήσιων και εβδομαδιαίων νομαρχιακών και τοπικών εφημερίδων που έχουν τη δυνατότητα καταχώρησης δημοσιεύσεων των φορέων του Δημοσίου».
 
13/9/2012
 
27/7/2012
 
26/7/2012
Φ.908/83682/Η/20-07-2012 έγγραφο του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού, με συνημμένα σ’ αυτό, τα με αριθμ. πρωτ. 18001/12-07-2012 και 18002/12-07-2012 έγγραφα του Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου Πατρών "Παναγία η Βοήθεια" της 6ης Υ.ΠΕ. Πελοποννήσου-Ιονίων Νήσων Ηπείρου και Δυτικής Ελλάδας, με θέμα: «Ανακοίνωση-Πρόσκληση ενδιαφέροντος σχετικά με μετατάξεις υπαλλήλων στο Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Πατρών "Παναγία η Βοήθεια"».
 
26/7/2012
 
26/7/2012
 
26/7/2012
 
26/7/2012
 
26/7/2012
 
24/7/2012
 
24/7/2012
 
24/7/2012
 
24/7/2012
 
24/7/2012
 
24/7/2012
 
24/7/2012
 
24/7/2012
 
13/7/2012
 
13/7/2012
 
4/7/2012
 
4/7/2012
 
4/7/2012
 
4/7/2012
 
4/7/2012
Φ.908/71341/Η/25-06-2012 έγγραφο του Υπουργείου Παιδείας & Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητιμού, με συνημμένο σ’ αυτό, το με αριθμ. πρωτ. 955/12-06-2012 έγγραφο του Τμήματος Ανθρώπινου Δυναμικού & Διασφάλισης Ποιότητας του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη, με θέμα: «Ανακοίνωση-Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη στελέχωση της Κεντρικής Υπηρεσίας Ασύλου και των Περιφερειακών Γραφείων Ασύλου Αττικής, Θεσσαλονίκης, Ορεστιάδας, Αλεξανδρούπολης και Ρόδου του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη».
 
4/7/2012
 
4/7/2012
 
4/7/2012
Φ.908/71339/Η/25-06-2012 έγγραφο του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού, με συνημμένο σ’ αυτό, το με αριθμ. πρωτ. 1633/30-05-2012 έγγραφο του Οργανισμού Παιδείας Κοινωνικής Αλληλεγγύης & Προστασίας (Ν.Π.Δ.Δ) Αγίου Δημητρίου του Νομού Αττικής, με θέμα: «Ανακοίνωση-Πρόσκληση για εκδήλωση ενδιαφέροντος σχετικά με μετατάξεις υπαλλήλων στο Ν.Π.Δ.Δ. "Οργανισμός Παιδείας Κοινωνικής Αλληλεγγύης & Προστασίας Αγ. Δημητρίου Αττικής"».
 
4/7/2012
 
4/7/2012
 
20/6/2012
 
20/6/2012
 
8/6/2012
 
8/6/2012
 
5/6/2012
 
5/6/2012
 
5/6/2012
 
30/5/2012
 
29/5/2012
Φ.908/57964/Η/23-05-2012 έγγραφο του Υπουργείου Παιδείας Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων, με συνημμένο σ’ αυτό το με αριθμ. πρωτ. 8640/14-05-2012 έγγραφο του Εθνικού Οργανισμού Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού, με θέμα: «Ανοικτή Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για ένταξη Εμπειρογνωμόνων στο Μητρώο Αξιολογητών του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. για τη στελέχωση της Επιστροπής Ισοτιμιών, η οποία συστάθηκε με την 14/5.4.12 Συνεδρίαση του ΔΣ του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.».
 
29/5/2012
 
11/5/2012
 
11/5/2012
 
11/5/2012
 
11/5/2012
 
10/5/2012
 
4/5/2012
 
4/5/2012
 
2/5/2012
 
2/5/2012
 
2/5/2012
 
27/4/2012
 
27/4/2012
Φ.908/44507/Η/20-4-2012 έγγραφο του Υπουργείου Παιδείας Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων, με συνημμένο σ’ αυτό, το με αριθμ. πρωτ. Φ.16.391/04-04-2012 έγγραφο της Υπηρεσίας Ασύλου του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη, με θέμα: «Ανακοίνωση - Πρόσκληση Εκδήλωση ενδιαφέροντος για τη στελέχωση της Κεντρικής Υπηρεσίας Ασύλου και των Περιφερειακών Γραφείων Ασύλου Αττικής, Θεσσαλονίκης, Ορεστιάδας και Αλεξανδρούπολης της Υπηρεσίας Ασύλου του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη».
 
24/4/2012
 
24/4/2012
 
11/4/2012
 
11/4/2012
 
10/4/2012
 
10/4/2012
 
6/4/2012
 
5/4/2012
 
29/3/2012
 
29/3/2012
 
29/3/2012
 
27/3/2012
 
27/3/2012
 
19/3/2012
 
19/3/2012
 
6/3/2012
 
6/3/2012
 
5/3/2012
 
1/3/2012
 
1/3/2012
 
1/3/2012
 
1/3/2012
 
24/2/2012
 
21/2/2012
 
1/2/2012
 
1/2/2012
 
1/2/2012
 
27/1/2012
 
18/1/2012
 
18/1/2012
 
18/1/2012
 
18/1/2012
 
2011
 
21/12/2011
 
21/12/2011
 
21/12/2011
 
16/12/2011
 
16/12/2011
 
16/12/2011
 
8/12/2011
 
8/12/2011
 
8/12/2011
 
28/11/2011
 
28/11/2011
129859/ΣΤ5/11-11-2011 έγγραφο του Υπουργείου Παιδείας Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων, με συνημμένο σ’ αυτό, το με αριθμ. πρωτ. 39723/04-10-2011 έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών, με θέμα: «Σύμβαση της Χάγης της 5ης Οκτωβρίου 1961 περί κατάργησης της επικύρωσης αλλοδαπών δημοσίων εγγράφων" - Γνωστοποίηση νέων δειγμάτων σφραγίδας εκ μέρους των Αρχών των Ολλανδικών Αντιλλών και δειγμάτων υπογραφής των εξουσιοδοτημένων οργάνων τους, που χορηγούν APOSTILLE».
 
 
28/11/2011
 
28/11/2011
 
28/11/2011
 
28/11/2011
 
28/11/2011
 
28/11/2011
 
15/11/2011
 
15/11/2011
 
3/11/2011
Φ.908/124457/H/31-10-2011 έγγραφο του Υπουργείου Παιδείας Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων, με συνημμένα σ’ αυτό, τα με αριθμ. πρωτ. ΔΙΔΑΔ/Φ.35.30/1563/οικ.20844/26-10-2011 και ΔΙΔΑΔ/Φ.35.30/1562/οικ.20835/26-10-2011 έγγραφο του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, με θέμα: «Προκήρυξη - πρόσκληση για την υποβολή υποψηφιοτήτων πλήρωσης των θέσεων προϊσταμένων των Γενικών Διευθύνσεων Οικονομικών Υπηρεσιών όλων των Υπουργείων, με εξαίρεση τα Υπουργεία Εθνικής Αμυνας και Προστασίας του Πολίτη».
 
3/11/2011
 
1/11/2011
 
24/10/2011
 
13/10/2011
 
29/9/2011
 
27/9/2011
 
27/9/2011
 
16/9/2011
 
16/9/2011
 
7/9/2011
 
23/8/2011
 
21/7/2011   Φ.908/78714/Η/12-07-2011 έγγραφο του Υπουργείου Παιδείας Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων, με συνημμένο σ’ αυτό, το με αριθμ.πρωτ.ΔΙΕΚ/ΤΜ.Α/ /Φ.3/10/13028/12-07-2011 έγγραφο του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, με θέμα: «Προκηρύξεις για την πλήρωση 42 θέσεων Εθνικών Εμπειρογνωμόνων στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή και ΕΥΕΔ (με απόσπαση) – ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ»
 
21/7/2011 Φ.908/75119/Η/08-07-2011 έγγραφο του Υπουργείου Παιδείας Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων, με συνημμένο σ’ αυτό, το με αριθμ.πρωτ. Ρ10/1072/22-06-2011 έγγραφο του Ιδρύματος Κοινωνικών Ασφαλίσεων (ΙΚΑ), με θέμα: «Ανακοίνωση – Πρόσκληση για την πλήρωση με μετάταξη κενών οργανικών θέσεων σε μονάδες του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ».
 
21/7/2011 Φ.1/Α/578/65296/ΙΒ/29-06-2011 έγγραφο του Υπουργείου Παιδείας Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων, με συνημμένο σ’ αυτό, το με αριθμ. πρωτ. 18363/2202/02-06-2011 έγγραφο της Β΄Δ/νσης Εφάπαξ Παροχών του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, με θέμα: «Ενημέρωση για αλλαγή διεύθυνσης του Τ.Π.Δ.Κ.Υ.)».
 
21/7/2011
 
21/7/2011
 
11/7/2011
 
1/7/2011
 
21/6/2011
 
21/6/2011 Φ.908/62038/H/02-06-2011 έγγραφο του Υπουργείου Παιδείας Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων, με συνημμένο σ’ αυτό, το με αριθμ. πρωτ. ΔΙΕΚ/ΤΜ.Α/Φ.3/9/10054/25-05-2011 έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών, Αποκέντρωσης & Ηλ. Διακυβέρνησης, με θέμα: «Προκηρύξεις για την πλήρωση 37 θέσεων Εθνικών Εμπειρογνωμόνων στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή (με απόσπαση)».
 
21/6/2011
 
21/6/2011
 
23/5/2011
 
13/5/2011 Φ.908/51810/H/04-05-2011 έγγραφο του Υπουργείου Παιδείας Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων, με συνημμένο σ’ αυτό, το με αριθμ. πρωτ. ΔΙΕΚ/ΤΜ.Α/Φ.3/8/8651/29-04-2011 έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών, Αποκέντρωσης & Ηλ. Διακυβέρνησης, με θέμα: «Προκηρύξεις για την πλήρωση 51 θέσεων Εθνικών Εμπειρογνωμόνων στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή (με απόσπαση)».
 
13/5/2011 Φ.908/49637/H/28-04-2011 έγγραφο του Υπουργείου Παιδείας Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων, με συνημμένο σ’ αυτό, το με αριθμ. πρωτ. 4598A/21-04-2011 έγγραφο του Επιμελητηρίου Καβάλας, με θέμα: «Ανακοίνωση - Πρόσκληση για μετάταξη υπαλλήλων».
 
13/5/2011 Φ.908/47902/H/27-04-2011 έγγραφο του Υπουργείου Παιδείας Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων, με συνημμένο σ’ αυτό, το με αριθμ. πρωτ. 5274/06-04-2011 έγγραφο του Ενιαίου Ταμείου Επικουρικής Ασφάλισης Μισθωτών Ε.Τ.Ε.Α.Μ., με θέμα: «ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ - Ανακοίνωση - Πρόσκληση για μετάταξη υπαλλήλων».
 
13/5/2011 Φ.908/48314/H/27-04-2011 έγγραφο του Υπουργείου Παιδείας Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων, με συνημμένο σ’ αυτό, το με αριθμ. πρωτ. 3481/12-04-2011 έγγραφο του Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος (Τ.Ε.Ι.) Λάρισας, με θέμα: «Πλήρωση κενών οργανικών θέσεων του ΤΕΙ Λάρισας με μετάταξη».
 
3/5/2011 Φ.908/45225/H/19-04-2011 έγγραφο του Υπουργείου Παιδείας Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων, με συνημμένο σ’ αυτό, το με αριθμ. πρωτ. 5274/06-04-2011 έγγραφο του Ενιαίου Ταμείου Επικουρικής Ασφάλισης Μισθωτών Ε.Τ.Ε.Α.Μ., με θέμα: «Ανακοίνωση - Πρόσκληση για μετάταξη υπαλλήλων».
 
3/5/2011 Φ.908/45158/H/14-04-2011 έγγραφο του Υπουργείου Παιδείας Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων, με συνημμένο σ’ αυτό, το με αριθμ. πρωτ. οικ. 15628/06-04-2011 έγγραφο του Υπουργείου Περιβάλλοντος, με θέμα: «Ανακοίνωση-Πρόσκληση για τη στελέχωση του Γραφείου Πράσινων Συμβάσεων και Περιβαλλοντικών Προτύπων».
 
19/4/2011 Φ.908/40482/H/08-04-2011 έγγραφο του Υπουργείου Παιδείας Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων, με συνημμένο σ’ αυτό, το με αριθμ. πρωτ. 15027/1685/29-03-2011 έγγραφο του Yπουργείου Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, με θέμα: «Αποστολή Προκήρυξης - Πρόσκλησης (Υποβολής υποψηφιοτήτων για την πλήρωση πέντε (5) θέσεων Επιθεωρητών-Ελεγκτών του Σώματος Επιθεωρητών - Ελεγκτών (Σ.Ε.Ε.) του Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων)».
 
19/4/2011 Φ.908/40500/H/08-04-2011 έγγραφο του Υπουργείου Παιδείας Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων, με συνημμένο σ’ αυτό, το με αριθμ. πρωτ. 29468/18272/28-03-2011 έγγραφο του Ταμείου Επικουρικής Ασφάλισης Δημοσίων Υπαλλήλων, με θέμα: «Ανακοίνωση-Πρόσκληση για μετάταξη υπαλλήλων στο Τ.Ε.Α.Δ.Υ.».
 
19/4/2011 Φ.908/43848/H/11-04-2011 έγγραφο του Υπουργείου Παιδείας Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων, με συνημμένο σ’ αυτό, το με αριθμ. πρωτ. 226/08-04-2011 έγγραφο του Εθνικού Αθλητικού Κέντρου Γλυφάδας, με θέμα: «Ανακοίνωση κενών οργανικών θέσεων με μετάταξη στο Ε.Α.Κ. Γλυφάδας "ΜΑΤΘΑΙΟΣ ΛΙΟΥΓΚΑΣ"».
 
19/4/2011 Φ.908/36707/H/31-03-2011 έγγραφο του Υπουργείου Παιδείας Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων, με συνημμένο σ’ αυτό, το με αριθμ. πρωτ. ΥΠΠΟ/ΔΙΟΙΚ/ΤΔΠΕΦ/24841/10-03-2011 έγγραφο του Υπουργείου Πολιτισμού, με θέμα: «Ανακοίνωση-Πρόσκληση για μετάταξη υπαλλήλων».
 
11/4/2011 Φ.908/36160/H/30-03-2011 έγγραφο του Υπουργείου Παιδείας Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων, με συνημμένο σ’ αυτό, το με αριθμ. πρωτ. ΔΙΕΚ/ΤΜ.Α/Φ.3/6/5966/17-03-2011 έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, με θέμα: «Προκηρύξεις για την πλήρωση 43 θέσεων Εθνικών Εμπειρογνωμόνων στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή (με απόσπαση)».
 
11/4/2011 Φ.908/32901/H/21-03-2011 έγγραφο του Υπουργείου Παιδείας Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων, με συνημμένο σ’ αυτό, το με αριθμ. πρωτ. 1665/16-03-2011 έγγραφο της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη, με θέμα: «Ανακοίνωση-Πρόσκληση Υπαλλήλων για Απόσπαση στη Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας».
 
11/4/2011 Φ.908/31493/H/18-03-2011 έγγραφο του Υπουργείου Παιδείας Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων, με συνημμένο σ’ αυτό, το με αριθμ. πρωτ. 16429/04-03-2011 έγγραφο του Εθνικού Οργανισμού Φαρμάκων (ΕΟΦ), με θέμα: «Ανακοίνωση-Πρόσκληση για μετάταξη υπαλλήλων στον Εθνικό Οργανισμό Φαρμάκων».
 
24/3/2011 Φ.908/28381/H/11-03-2011 έγγραφο του Υπουργείου Παιδείας Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων, με συνημμένο σ’ αυτό, το με αριθμ. πρωτ. ΓΠ οικ/622/10-02-2011 έγγραφο του Ταμείου Πρόνοιας Ιδιωτικού Τομέα (Τ.Α.Π.Ι.Τ.), με θέμα: «Ανακοίνωση-Πρόσκληση για μετάταξη υπαλλήλων».
 
21/3/2011 Φ.908/21619/H/25-02-2011 έγγραφο του Υπουργείου Παιδείας Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων, με συνημμένο σ’ αυτό, το με αριθμ. πρωτ. 137/21-01-2011 έγγραφο του Επιμελητηρίου Καρδίτσας, με θέμα: «Ανακοίνωση-Πρόσκληση για μετάταξη υπαλλήλων».
 
21/3/2011 Φ.908/22276/H/25-02-2011 έγγραφο του Υπουργείου Παιδείας Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων, με συνημμένο σ’ αυτό, το με αριθμ. πρωτ. ΔΙΕΚ/ΤΜ.Α/Φ.3/4007/21-02-2011 έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, με θέμα: «Προκηρύξεις για την πλήρωση 35 θέσεων Εθνικών Εμπειρογνωμόνων στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή (με απόσπαση)».
 
18/3/2011 23890/Γ6/28-2-2011 έγγραφο του Υπουργείου Παιδείας Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων, με θέμα: "Εγκριση δημοσίευσης Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για ένταξη στο μητρώο επιμορφωτών στο πλαίσιο των Πράξεων <<Πρόγραμμα εξειδικευμένης εκπαιδευτικής υποστήριξης για ένταξη μαθητών με αναπηρία ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες>> στου Αξονες Προτεραιτότητας (ΑΠ) 1, 2, 3 του Επιχειρησιακού Προγράμματος (ΕΠ) <<Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση>>".
 
28/2/2011 έγγραφο του Υπουργείου Παιδείας Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων, με συνημμένο σ’ αυτό, το με αριθμ. πρωτ. Φ7.1/2381/127/03-02-2011 έγγραφο του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, με θέμα: «Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη στελέχωση της Ειδικής Υπηρεσίας Συντονισμού και Εφαρμογής δράσεων στους τομείς της Ενέργειας, του Φυσικού Πλούτου και της Κλιματικής Αλλαγής (ΕΥΣΕΔ ΕΝ/ΚΑ), μέσω μετακινήσεων ή αποσπάσεων υπαλλήλων από το Δημόσιο Τομέα ή Φορείς του Ευρύτερου Δημοσίου Τομέα».
 
28/2/2011 έγγραφο του Υπουργείου Παιδείας Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων, με συνημμένο σ’ αυτό, το με αριθμ. πρωτ. οικ.676/28-1-2011 έγγραφο του Υπουργείου Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, με θέμα: «Ανακοίνωση - Πρόσκληση για την πλήρωση κενών οργανικών θέσεων του Οργανισμού Λαϊκών Αγορών Θεσσαλονίκης με μετάταξη υπαλλήλων (Ορθή Επανάληψη)».
 
28/2/2011 έγγραφο του Υπουργείου Παιδείας Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων, με συνημμένο σ’ αυτό, το με αριθμ. πρωτ. ΔΥ1δ/160469/10/31-1-2011 έγγραφο του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, με θέμα: «Ανασυγκρότηση Ειδικών Υγειονομικών Επιτροπών Αθήνας».
 
16/2/2011 έγγραφο του Υπουργείου Παιδείας Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων, με θέμα: «ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ ΚΑΠΝΙΣΜΑΤΟΣ».
 
16/2/2011 έγγραφο του Υπουργείου Παιδείας Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων, με συνημμένο σ’ αυτό, το με αριθμ. πρωτ. 2198/204/020/11-01-2011 έγγραφο του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, Ταμείο Επικουρικής Ασφάλισης Ιδιωτικού Τομέα (Τ.Ε.Α.Ι.Τ.)-Ν.Π.Δ.Δ., με θέμα: «Ανακοίνωση-Πρόσκληση για μετάταξη Υπαλλήλων στο Τ.Ε.Α.Ι.Τ.».
 
16/2/2011 έγγραφο του Υπουργείου Παιδείας Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων, με συνημμένο σ’ αυτό, το με αριθμ. πρωτ. Φ2-1(α)/77/25-01-2011 έγγραφο της Παιδόπολης "Αγιος Γεώργιος Καβάλας" (4η Δ.Υ.ΠΕ Μακεδονίας & Θράκης), με θέμα: «Ανακοίνωση-Πρόσκληση για μετάταξη Υπαλλήλων».
 
16/2/2011 έγγραφο του Υπουργείου Παιδείας Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων, με συνημμένο σ’ αυτό, το με αριθμ. πρωτ. 1046/25-01-2011 έγγραφο της Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Κοινωνικής Ασφάλισης Α.Ε. (Η.ΔΙ.ΚΑ. Α.Ε.), με θέμα: «Ανακοίνωση-Πρόσκληση Ενδιαφερομένων Υπαλλήλων για Απόσπαση στην Η.ΔΙ.ΚΑ. Α.Ε.».
 
16/2/2011 έγγραφο του Υπουργείου Παιδείας Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων, με συνημμένο σ’ αυτό, το με αριθμ. πρωτ. οικ.ΔΙΕΚ/ΤΜ.Α/Φ.3/1416/24-1-2011 έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλ. Διακυβέρνησης, με θέμα: «Προκηρύξεις για την πλήρωση 17 θέσεων Εθνικών Εμπειρογνωμόνων στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τριών (3) στην Ευρωπαϊκή Οικονομική & Κοινωνική Επιτροπή (με απόσπαση)».
 
27/1/2011 έγγραφο του Υπουργείου Παιδείας Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων, με συνημμένο σ’ αυτό, το με αριθμ. πρωτ. οικ.74622/29-12-2010 έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλ. Διακυβέρνησης, με θέμα: «Πρόσκληση-Προκήρυξη για μετάταξη ή μεταφορά προσωπικού στις υπηρεσίες της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου, που εδρεύουν στον Πειραιά».
 
27/1/2011 έγγραφο του Υπουργείου Παιδείας Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων, με συνημμένο σ’ αυτό, το με αριθμ. πρωτ. 162932/30-12-2010 έγγραφο του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, με θέμα: «Ανακοίνωση-Πρόσκληση για μετάταξη υπαλλήλων» (Ορθή επανάληψη, ως προς την προθεσμία υποβολής αιτήσεων)
 
27/1/2011 έγγραφο του Υπουργείου Παιδείας Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων, με συνημμένο σ’ αυτό, το με αριθμ. πρωτ. οικ.56113/21-12-2010 έγγραφο του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, με θέμα: «Ανακοίνωση-Πρόσκληση για τη στελέχωση "Πράσινου Ταμείου"».
 
21/1/2011 έγγραφο του Υπουργείου Παιδείας Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων, με θέμα: «Απόφαση-Προκήρυξη για την υποβολή αίτησης ενδιαφέροντος στα Διμερή Προγράμματα Μορφωτικών Ανταλλαγών έτους 2011»
 
18/1/2011 Έγγραφο του Υπουργείου Παιδείας Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων, με συνημμένα σ’ αυτό, τα με αριθμ. πρωτ.: α) Δ.Σ.574/3-12-2010 έγγραφο του Γενικού Νοσοκομείου Ιεράπετρας, με θέμα: «Ανακοίνωση-Πρόσκληση για μετάταξη υπαλλήλων στο Γενικό Νοσοκομείο-Κ.Υ. Ιεράπετρας». β) 775/6-12-2010 έγγραφο του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, ΚΕΚΥΚΑΜΕΑ Σάμου, με θέμα: «Ανακοίνωση-Πρόσκληση για μετάταξη υπαλλήλων». γ) 502763/1-12-2010 έγγραφο του Υπουργείου Πολιτισμού και Τουρισμού, Ελληνικός Οργανισμός Τουρισμού, με θέμα: «Ανακοίνωση-Πρόσκληση για μετάταξη υπαλλήλων».
 
18/1/2011 Έγγραφο του Υπουργείου Παιδείας Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων, με συνημμένο σ’ αυτό, το αριθμ. πρωτ. ΔΙΕΚ/ΤΜ.Α/Φ.3/26697/23-12-2010 έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλ. Διακυβέρνησης, με θέμα: «Προκηρύξεις για την πλήρωση 26 θέσεων Εθνικών Εμπειρογνωμόνων».
 
18/1/2011 Εγγραφο του Υπουργείου Παιδείας Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων, με συνημμένο σ’ αυτό, το αριθμ. πρωτ. 162932/21.12.2010 έγγραφο του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, με θέμα: «Ανακοίνωση-Πρόσκληση για μετάταξη υπαλλήλων».
 
14/1/2011 Εγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλ. Διακυβέρνησης, με θέμα: «Ανταπόκριση υπαλλήλων δημοσίων υπηρεσιών σε τηλεφωνικές κλήσεις πολιτών - Ανάρτηση στο διαδίκτυο επικαιροποιημένων στοιχείων επικοινωνίας δημοσίων υπηρεσιών».
 
11/1/2011 Έγγραφο του Υπουργείου Παιδείας Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων, με συνημμένο σ’ αυτό, το αριθμ. πρωτ. οικ.52392/26-11-2010 έγγραφο του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, με θέμα: «Ανακοίνωση-Πρόσκληση για μετάταξη υπαλλήλων».
2010
30/12/2010  Εγγραφο του Υπουργείου Παιδείας Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων, με συνημμένο σ’ αυτό, το αριθμ. πρωτ. ΔΙΕΚ/ΤΜ.Α/Φ.3/24212/25-11-2010 έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλ. Διακυβέρνησης, με θέμα: «Προκηρύξεις για την πλήρωση 29 θέσεων Εθνικών Εμπειρογνωμόνων».
30/12/2010 149425/ΙΘ/25-11-2010 έγγραφο του Υπουργείου Παιδείας Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων, με θέμα: «Αλλαγή αριθμού τηλεφών και fax στη Δ/νση Εκπαίδευσης».
29/12/2010 Εγγραφο του Υπουργείου Παιδείας Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων, με συνημμένο σ’ αυτό, το αριθμ. πρωτ. ΔΙΔΑΔ/Φ.26.13/720/οικ.26516/20-12-2010 έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών, με θέμα: «Δικαίωμα παραμονής στην υπηρεσία υπαλλήλων μετά τη συμπλήρωση ορίου ηλικίας και τριακονταπενταετίας»
   
29/12/2010 Εγγραφο του Υπουργείου Παιδείας Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων, με συνημμένο σ’ αυτό, το αριθμ. πρωτ. 1429/Φ.3/15-11-2010 έγγραφο της Παιδόπολης Νεάπολης, με θέμα: «Ανακοίνωση-Πρόσκληση για Μετάταξη Υπαλλήλου».
   
29/12/2010 Eγγραφο του Υπουργείου Παιδείας Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων, με συνημμένο σ’ αυτό, το αριθμ. πρωτ. 1301/Z2/10-11-2010 έγγραφο του Οργανισμού Γεωργικών Ασφαλίσεων, με θέμα: «Πλήρωση με μετάταξη κενών οργανικών θέσεων στον ΟΓΑ».
29/12/2010 Eγγραφο του Υπουργείου Παιδείας Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων, με συνημμένο σ’ αυτό, το αριθμ. πρωτ. 448/23-11-2010 έγγραφο της Πανελλήνιας Εκθεσης Λαμίας, με θέμα: «Ανακοίνωση-Πρόσκληση για Μετάταξη Υπαλλήλων στην Πανελλήνια Εκθεση Λαμίας».
29/12/2010 Eγγραφο του Υπουργείου Παιδείας Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων, με συνημμένο σ’ αυτό, το αριθμ. πρωτ. 1363/16-11-2010 έγγραφο του ΚΕΠΕΠ Πομπίας, με θέμα: «Ανακοίνωση-Πρόσκληση για Μετάταξη».

3/12/2010

3/12/2010

3/12/2010

2/12/2010

2/12/2010

2/12/2010

1/12/2010

12/11/2010

12/11/2010

12/11/2010

10/11/2010

10/11/2010

10/11/2010

4/11/2010

4/11/2010

4/11/2010

4/11/2010

26/10/2010

26/10/2010