Δ Ι Ε Υ Θ Υ Ν Σ Η   Δ Ι Ο Ι Κ Η Τ Ι Κ Ο Υ

         

   
            

                                   ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ

 

 
 
 

ΑΡΧΙΚΗ
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ
ΔΟΜΗ-ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ
ΤΜΗΜΑΤΑ
ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ

 

 

Υπηρεσία Καταλόγου Ε.Μ.Π 

 

Δημιουργία - Συντήρηση
Αλεξία Παναγιωτοπούλου

Δ/νση Πληροφορικής Ε.Μ.Π.
Τμήμα Οργάνωσης και Μεθόδων

 


Ο ΔΙΚΤΥΑΚΟΣ ΤΟΠΟΣ ΕΧΕΙ ΕΛΕΓΧΘΕΙ ΣΕ INTERNET EXPLORER                                                    HOSTED BY NOC

 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ

 
  Η Διεύθυνση Διοικητικού είναι μία από τις πέντε Υπηρεσίες της Γενικής Διεύθυνσης Στήριξης και Σπουδών. Βρίσκεται κάτω από την εποπτεία του Αντιπρύτανη Ακαδημαϊκών Υποθέσεων & Προσωπικού

Διεκπεραιώνει όλα τα θέματα που σχετίζονται με το σύνολο του ανθρώπινου δυναμικού του Ιδρύματος, ειδικότερα ως  προς το διοικητικό προσωπικό εισηγείται για την κατάλληλη αξιοποίηση, αναβάθμιση και ανάπτυξη αυτού ώστε να είναι σε θέση ν' ανταποκριθεί στις αυξανόμενες απαιτήσεις. Έχει την ευθύνη ενημέρωσης των αρχείων προσωπικού με τις μεταβολές, συγκροτείται δε από τις εξής μονάδες:

   1. Τμήμα Διοικητικού Προσωπικού
   2. Τμήμα Διδακτικού Προσωπικού
   3. Τμήμα Ειδικού Διοικητικού -Τεχνικού Προσωπικού
   4. Τμήμα Διεκπεραίωσης και Αρχείου
   5. Τμήμα Επιστασίας
   6. Τμήμα Προστασίας των Εγκαταστάσεων
   7. Γραφείο Κίνησης Οχημάτων

 

Προϊστάμενος Διεύθυνσης: Σ. Συγγιρίδη
1ος όροφος Κτίριο Διοίκησης (Ζ).
Τηλ:. +30 210 772 2671