Δ Ι Ε Υ Θ Υ Ν Σ Η   Δ Ι Ο Ι Κ Η Τ Ι Κ Ο Υ

         

   
            

                                   ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ

 

 
 
 

ΑΡΧΙΚΗ
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ
ΔΟΜΗ-ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ
ΤΜΗΜΑΤΑ
ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ

 

 

Υπηρεσία Καταλόγου Ε.Μ.Π 

 

Δημιουργία - Συντήρηση
Αλεξία Παναγιωτοπούλου

Δ/νση Πληροφορικής Ε.Μ.Π.
Τμήμα Οργάνωσης και Μεθόδων


Ο ΔΙΚΤΥΑΚΟΣ ΤΟΠΟΣ ΕΧΕΙ ΕΛΕΓΧΘΕΙ ΣΕ INTERNET EXPLORER                                                    HOSTED BY NOC

 

ΔΟΜΗ - ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

 
 

Προϊστάμενος Διεύθυνσης: Συγγιρίδη Σταματέλα
1ος όροφος Κτίριο Διοίκησης (Ζ).
Τηλ:. +30 210 772 2671

Γραμματέας: Βλασακίδου Σιδερή
1ος όροφος Κτίριο Διοίκησης (Ζ).
Τηλ:. +30 210 772 1883

Νάστου Μαρία
1ος όροφος Κτίριο Διοίκησης (Ζ).
Τηλ:.
+30 210 772 2356

Αυγερινός Ανδρέας (Υπεύθυνος Αρχείου)
1ος όροφος Κτίριο Διοίκησης (Ζ).
Τηλ:.
+30 210 772 1880
email:golf@central.ntua.gr

Γραμματεία Υπηρεσιακού Συμβουλίου:
Νταβαρίνου Μαριλένα
1ος όροφος Κτίριο Διοίκησης (Ζ).
Τηλ:.
+30 210 772 1888

 

1. Τμήμα Διοικητικού Προσωπικού

Προϊστάμενος: Γ. Λόξα - Μπέλεχα
1ος όροφος Κτίριο Διοίκησης (Ζ).
Τηλ:. +30 210 772 1906

 

2. Τμήμα Διδακτικού Προσωπικού

Προϊστάμενος: Β. Ποτούλη
1ος όροφος Κτίριο Διοίκησης (Ζ).
Τηλ:. +30 210 772 1897
email:
vapotou@central.ntua.gr
 

3. Τμήμα ΕΔΤΠ

Προϊστάμενος: Κ. Πατεράκης
1ος όροφος Κτίριο Διοίκησης (Ζ).
Τηλ:. +30 210 772 1920

 

4. Τμήμα Διεκπεραίωσης και Αρχείου

Προϊστάμενος: Κ. Παπαστέργιος
ισόγειο, Κτίριο Διοίκησης (Ζ).
Τηλ:. +30 210 772 1831

 

5. Τμήμα Επιστασίας

Προϊστάμενος: Δ. Σιώνας
ισόγειο, Τεχνική Υπηρεσία, Κτίριο Διοίκησης (Ζ).
Τηλ:. +30 210 772 1902

 

6. Τμήμα Προστασίας των Εγκαταστάσεων

Προϊστάμενος: Π. Ανδροβιτσανέας
ισόγειο, Κτίριο Διοίκησης (Ζ).
Τηλ:. +30 210 772 1942

 

7. Γραφείο Κίνησης Οχημάτων

Προϊστάμενος: Δ. Σιώνας
ισόγειο, Κτίριο Διοίκησης (Ζ).
Τηλ:. +30 210 772 1852